• 2047
    0

    Η αλλαγή λαδιού στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων είναι πιο δαπανηρή και πιο δύσκολη σε σύγκριση με την αλλαγή λαδιού του κινητήρα. Για τη διευκόλυνση της εργασίας ...