• 2412
    0

    Η γνωστή εταιρεία στους Έλληνες επισκευαστές HB BODY ΑΒΕΕ, ιδρύθηκε το 1982 µε σκοπό την παραγωγή και διάθεση προϊόντων επισκευής αυτοκινήτων. Η εταιρεία είναι κυρίως εξαγωγική, ...