Η σωστή ρύθµιση των προβολέων είναι ζωτικής σηµασίας για τους οδηγούς προκειµένου να οδηγούν µε ασφάλεια κάτω από κακές συνθήκες φωτισµού. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και η ελάχιστη απόκλιση ευθυγράµµισης ...

Αν νοµίζατε ότι το περασµένο έτος ήταν ένα συναρπαστικό έτος για την αυτοκινητοβιοµηχανία, τότε «βάλτε την ζώνη ασφαλείας για το 2019». Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που σταθµίζουν το µέλλον των κατασκευαστών ...

Κατάστηµα και ψηφιακές επιχειρηµατικές στρατηγικές: µια νέα προσέγγιση για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των ανταλλακτικών, µε αυξανόµενους όγκους ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενώ όλο και περισσότεροι επαγγελµατίες προτιµούν να προµηθεύονται ανταλλακτικά από ...
Περισσότερα

Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» υποχρέωσε 3 ασφαλιστικές να πληρώσουν αποφεύγοντας να τις κατονοµάσει. Σε δύο περιπτώσεις κλοπής αυτοκινήτων, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αποζηµίωσαν τους ασφαλισµένους, ενώ στην τρίτη περίπτωση η ...