Πώς µπορούν να βλάψουν τον κινητήρα  και τα περιφερειακά εξαρτήµατα. Τα αυτοκίνητα µε συστήµατα Start-Stop θεωρείται ότι ολοκληρώνουν 500.000 – 700.000 εκκινήσεις κατά τη διάρκεια ζωής του οχήµατος. Η τεχνολογία ...

Η Bosch φέρνει το σύστηµα αυτοκινήτων πολυκάµερας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε µια αποθήκη, οι οδηγοί περονοφόρων πρέπει συχνά να κάνουν ελιγµούς µε τα οχήµατά τους µέσα από τους στενούς διαδρόµους, ...

Για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα στην επιχείρηση, οι µηχανικοί της νέας γενιάς (4.0*) πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, διοικητική ικανότητα και εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας για να προσελκύσουν νέους πελάτες και ...
Περισσότερα

Η εταιρεία ερευνών Thatcham Research αξιολογεί κάθε αυτοκίνητο που διατίθεται προς πώληση µε τον χαρακτηρισµό ως «αυτοµατοποιηµένου» ή «χωρίς οδηγό» έναντι των νέων κριτηρίων Καθώς πλησιάζει η πραγµατικότητα της κυκλοφορίας ...