Η λειτουργία των κινητήρων στο ρελαντί για ώρες ή ακόµη και ηµέρες εξακολουθεί να αποτελεί κοινή πρακτική σε ορισµένα συνεργεία επισκευής. Ο λόγος: δεδοµένου ότι δεν ασκείται φορτίο στο ρελαντί, ...

Η αποδοτικότητα καυσίµου είναι σήµερα ένας κυρίαρχος παράγοντας που συντελεί στην περιβαλλοντική βιωσιµότητα αναφορικά µε τα οχήµατα. Όσο λιγότερα καύσιµα καταναλώνει ένα όχηµα, τόσο µικρότερο είναι το αποτύπωµα άνθρακα. Πρόσφατα, ...
105
0

Η εταιρεία DigiParts ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2009 στη Θεσσαλονίκη από µια ολιγοµελή οµάδα έµπειρων επαγγελµατιών στον χώρο. Ξεκίνησε ως συνέχεια της επιτυχηµένης και πολυετούς επιχειρηµατικής ...
65
0

Η ανανεωµένη IAA TRANSPORTATION παρουσιάζει τις τρέχουσες και µελλοντικές τάσεις στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των µεταφορών από τις 20 έως τις 25 Σεπτεµβρίου του ...

Οι προσαρµοσµένες καµπάνιες γραπτών µηνυµάτων επιτρέπουν στα συνεργεία αυτοκινήτων να στέλνουν εξατοµικευµένα µηνύµατα µάρκετινγκ στα τηλέφωνα των πελατών τους. Η υπηρεσία µάρκετινγκ επισκευής αυτοκινήτων Mitchell 1 SocialCRM έχει προσθέσει προσαρµοσµένες καµπάνιες γραπτών µηνυµάτων στις ...
Περισσότερα

H Anytime της INTERAMERICAN, ανταποκρινόµενη στις προκλήσεις που φέρνει στις µετακινήσεις η ηλεκτροκίνηση, έχει ήδη προχωρήσει στην ασφάλιση ηλεκτρικών οχηµάτων και παρέχει πλέον αυτή τη δυνατότητα και στα οχήµατα της ...