"

Οι ρύποι στο σύστηµα ψύξης και στους αεραγωγούς µειώνουν την απόδοση της ψύξης και µπορεί να προκαλέσουν σηµαντικές ζηµιές. Το ξέπλυµα και ο προσεκτικός εξαερισµός του είναι εποµένως επιβεβληµένα κατά ...

Οι ιµάντες µετάδοσης κίνησης παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργική ασφάλεια του αυτοκινήτου. Καθορίζουν την αλληλεπίδραση µεταξύ των µεµονωµένων στοιχείων του ιµάντα µετάδοσης κίνησης και παράλληλα επηρεάζουν την απόδοση και τη ...
324
0

Η εταιρεία διάθεσης χρωµάτων και συναφών ειδών «Ferrous Colors» ιδρύθηκε από τον Αντώνη Φερρούς σε συνέχεια πολυετούς εµπειρίας συνεργαζόµενος µε ένα από τους µεγαλύτερους εισαγωγείς/διανοµείς στον ...
509
0

Η ΕΟΒΕΑΜΜ με την παρακάτω επιστολή της ενηµερώνει τον ΣΕΑΒΑΑΠ και τα µέλη του για τα σεµινάρια του κλάδου στην ηλεκτροκίνηση. Αγαπητοί συνάδελφοι Επανερχόµενοι σχετικά µε ...
166
0

Από τις 10 έως τις 14 Σεπτεµβρίου του 2024, επαγγελµατίες από όλο τον κόσµο θα συναντηθούν στη Φρανκφούρτη για να συζητήσουν τις τελευταίες τάσεις στον κλάδο ...

Η CLEPA και η McKinsey & Company αποκαλύπτουν τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιοµηχανίας µέσω  εξαµηνιαίας έρευνας. Με περισσότερες από 130 απαντήσεις, η έρευνα παρέχει ολοκληρωµένες προοπτικές ...
Περισσότερα

Τα τελευταία στοιχεία της Mitchell δείχνουν συνεχή αύξηση των αποζηµιώσεων µετά από σύγκρουση ηλεκτρικών οχηµάτων. Το 2023 έκλεισε µε συχνότητα των επισκευάσιµων αποζηµιώσεων ηλεκτρικών οχηµάτων (EV) στο 1,97% στις ΗΠΑ ...